Korduma kippuvad küsimused

ÕPPETASUDE MAKSMINE

Õppetasude eest saadab arve Rae vallavalitsus taotluses esitatud lapsevanema e-maili aadressil iga järgneva kuu alguses. Puudumine õppetasu maksmisest ei vabasta.

ÕPPIMA ASUMINE

Kooli astumiseks tuleb lapsevanemal (hooldajal) esitada taotlus, võttes sellega endale vastutuse õppetööst osavõtu, õppetasu õigeaegse maksmise ja õppimiseks vajalike tingimuste loomise eest.

Elektrooniline taotlusvorm saadaval kodulehel. Keset õppeaastat liitumise soovi korral kontakteeruda õppejuhtidega (kas on võimalik liituda jms). Muusikaosakonda instrumendiõppesse astumine katsete alusel (toimuvad üldjuhul juuni alguses).

ÕPINGUTE KATKESTAMINE

Koolist lahkumiseks on vaja esitada lapsevanema (hooldaja) vabas vormis avaldus kooli direktori nimele, aadressile: huvikool@jyri.edu.ee. Õpingute katkestamisel õppeaasta kestel tuleb sellest üks kuu ette teatada aadressile: huvikool@jyri.edu.ee

KUST SAAN TAGASISIDET LAPSE OSALEMISE KOHTA ÕPPETÖÖS?

Rae Huvialakool kasutab elektroonilist päevikut Stuudium- https://raehuvikool.ope.ee. Igal lapsevanemal on kohustus ennast stuudiumis kasutajaks teha ning jälgida oma lapse õppeprotsessi!

KUIDAS SAAB ÕPPETASU MAKSMISEL SOODUSTUST?

Õppetasu maksmisest kas osalise või täieliku vabastamise otsustab põhjendatud avalduse alusel Rae Vallavalitsus.