KUNSTIOSAKOND

Õppetöö korraldus

 

Õppetöö kunstiosakonna põhiõppes (al 1.kl) on hindeline. Õpilase oskusi, teadmisi ja hoolsust hinnatakse viiepallilises süsteemis. Õppetunni kestus on 45 minutit.
Õppetöö jaguneb neljaks veerandiks – õpilased saavad tunnistuse iga õppeveerandi lõpus, õppeaines, kus on 1 nädalatund, võib panna hinde välja poolaasta lõpus. Õpilane on seotud õppetööga 175 koolipäeva.

 

Õppetöö koosneb 2 astmetest – eel- ja põhiõpe.
Eelklassis toimub käelise tegevuse üldine arendamine, tutvutakse esmaste töövõtetega. Eelklassis võib õppida mitu aastat, programmid on erinevad. Eelklassi võtame 6-8-aastaseid lapsi.
Põhiõppes õpitakse 4 aastat, õpitakse teooriat kui tegeletakse praktiliste töödega. 1. klassi võtame 9-12-aastasi õpilasi. Põhiõppe 4. õppeaastal tehakse lõputöö ja vastavalt sellele antakse lõpudiplom. Igal õppeaastal korraldatakse vähemalt 2 õpilastööde näitust.
Kunstiosakonna põhiõppe õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides.
Kunstiosakonna õppematerjalid on üldjuhul kooli poolt.
Kui õpilane on haigestunud või mingil muul põhjusel ei saa tundidest osa võtta, siis tuleb sellest teatada õpetajale.

 

KUNSTIRINGID LASTEAIAS (kokkuleppel lasteaedadega)- õpe 1. oktoobrist 30.aprillini 1 kord nädalas. Eesmärk laste käelise tegevuse, ilumeele ja enda väljenduse arendamine.

 

EELKLASS (Jüris) – õppeaeg 1-3 aastat. Õpilasteks põhikooli 1. – 3. klassi õpilased. Õppima võetakse kõik soovijad. Õppeprogrammi kuulub joonistamine, maalimine, voolimine, rebimine, voltimine jms tehnikad. Õppetöö 1h (45 min) nädalas.

 

KUNSTI PÕHIÕPE (Jüris) – õppeaeg 4 aastat pluss lisa-aastate võimalus. Õppima võetakse ilma katseteta alates põhikooli 4. klassist. Õppetöö 6 tundi nädalas.
Õppeprogrammi kuulub joonistamine, maalimine, voolimine, kompositsioon, kunstiajalugu. Võimalus õppida kirjakunsti. 4. klassi lõpus tehakse lõputöö.

TUNNIPLAAN

Muu

Igasugune info kunstiosakonna kohta

Liitu meiega!