TEATED

16.04.2021

Klaveriõpilaste edu rahvusvahelisel konkursil

Rae Huvialakooli Järveküla filiaali õpilased Laura Randle ja Astrid Ulpus, keda õpetab Dina Kurapova, said laureaaditiitlid III rahvusvahelisel kaasaegse kunsti festival-konkursil “Sõpruse planeet”, mis toimus 2.-3. aprillil Minskis, Valgevenes. Konkursil osales õpilasi üheksast riigist: Valgevenest, Armeeniast, Kazahstanist, Eestist, Leedust, Türgist, Tšehhist, Moldovast ja USAst. Laura saavutas I koha oma vanuserühma kategoorias (10-11-aastased). Tema esitust saate […]

13.04.2021

Kunstiosakonna aastanäitus

Kunstiosakonnas on sel õppeaastal üle 100 õpilase ja nad kõik on tublisti joonistanud, maalinud ja meisterdanud. Võimalusel Jüri ja Järveküla klassiruumides, aga suure osa ajast ka kodustes tingimustes, õpetaja ekraanil juhendamas ja ette näitamas. Meil on hea meel tutvustada kõiki neid toredaid töid suurel diginäitusel, kus kolm erinevat saali, s.t kolm erinevate õpetajate koostatud videot […]

09.04.2021

Noor pianist hoiab esikohta

Konkursi “Parim noor instrumentalist 2021” vabariiklikus voorus saavutas Rae Huvialakooli Järveküla filiaali 5. klassi klaverieriala õpilane Nelis Vernik I koha. “Oma vanusekategoorias hoiab Nelis esimest kohta enda käes alates eelmisest konkursist, mis toimus 2019. aastal. Seda tänu suurele töökusele ja sihikindlusele, mis lisaks tema loomulikule andele, ” märkis Nelise õpetaja Leonald Kaidja. Õpetaja Kaidja õpilane […]

08.04.2021

Kitarrikonkursilt tuli kopsakas auhinnasaak

Rae Huvialakoolist osales Loode-Eesti regiooni kitarriõpilaste konkursil seitseteist noort kitarristi. Koju toodi kolm I kohta, kolm II kohta ja neli III kohta. Konkurss toimus tänavu videokonkursina. 26. märtsi õhtuks jõudsid konkursile kokku 29 osaleja videoklipid, mida hindas žürii koosseisus: Tiit Peterson, Mart soo ja Vahur Kubja. Loode-Eesti regiooni kitarriõpilate konkursilt toodi koju kümme auhinnakohta. Virtuaalne […]

05.04.2021

Sport toob sära silmisse

Kuidas hoida motivatsiooni? Kuidas hoida sära lapse silmades? Rae Huvialakooli spordiosakonna õppejuhi Rain Peerandi sõnul on nendele küsimustele vastuste otsimine juba teist õppeaastat treenerite jaoks peamine väljakutse. Hiljuti möödus aasta päevast, mil koolid, sh huvikoolid, esimest korda koroonapiiranguteks suleti. Mida on see aasta teinud spordikooliga? Spordikooli jaoks on see olnud keeruline aasta. Võistlused ei toimu, […]

01.04.2021

Huvialakooli grandioosne laienemine

Rae vald, Jüri, 1. aprill 2021Üle aasta on Rae Huvialakool tegelenud oma uue arengukava 2021-2025 väljatöötamisega. Nüüd on selge, et esialgsed plaanid olid liiga tagasihoidlikud. Arvestades senist ruumipuudust kõikides filiaalides ning jätkuvat vajadust hoida distantsi, on Rae vald eraldanud huvialakoolile 2,5 ha maatüki, kuhu lähikuudel kerkib uus avar koolihoone. Hoonesse on plaanitud rajada hea akustikaga […]

18.03.2021

Aeg valmistuda sisseastumiseks pilliõppesse

Huvialakooli sisseastumiskatsed pilliõppesse toimuvad reeglina kevadel. Vastuvõtukatsed 2021/22. õppeaastaks plaanime läbi viia maikuus. Alljärgnevalt ülevaade, millised on õppimisvõimalused, mida läbi mõelda ja ette valmistada katseteks. Pilliõppimise eeldused lisaks musikaalsusele Pilliharjutamise võimalus ja  aeg, lisaks on väga oluline pidev pere toetus ja osavõtlikkus. Pill kodus: klaver (soovituslik mehaaniline, mitte digitaalne), teisi pille saab vajaduse ja võimaluse […]

VANEMAD TEATED

26.06.2020

Suvi!!!

05.06.2020

Lõpetas 21. lend

20.04.2020

Vaheaeg!