TEATED

27.01.2021

Keraamika õppetasu jaanuaris

Rae Vallavalitsus võttis 26.01.2021 vastu korralduse nr 152, millega vähendatakse keraamikaõppe jaanuarikuu õppetasu 20%. Vähendamine tähendab seda, et keraamikaõppe kuutasu on arvel juba väiksem, taotlust selleks esitama ei pea. Loodame, et peagi saavad õpetaja ja õppijad päriselt kokku!

15.01.2021

Õppetöö korraldus alates 18.01

Alates 18. jaanuarist toimuvad individuaaltunnid Rae Huvialakooli filiaalides kontaktõppena. Rühmatunnid ja treeningud toimuvad distantsõppena või kuni 10-liikmeliste gruppidega õues. Lapsevanemad, palun jälgige teadaandeid Rae Huvialakooli Stuudiumis, soovitame alla laadida ka Stuudiumi äpi.

12.01.2021

Distants- ja õuesõpe kuni 17.01

Kuni 17. jaanuarini toimub õppimine Rae Huvialakoolis distantsõppena või kuni 10-liikmeliste rühmadega õuesõppena. Iga õpetaja ja treener edastab täpsema info õppetöö kohta huvialakooli Stuudiumi kaudu.

16.12.2020

Õppetasud detsembris

Rae Vallavalitsuse 15.12.20 korralduse alusel vähendatakse teatud juhtudel detsembrikuu õppetasu. Õppetasu vähendatakse 50% neil, kelle õpetaja või treener on puhkusel ajavahemikul 14.12.-31.12.2020. Samuti neil, kes ei saa osaleda distantsõppel vanema põhjendatud taotluse alusel, mis esitatakse Rae Huvialakoolile kuni 17.12.2020.

11.12.2020

Muudatused õppetöös

Rae Huvialakooli õppetöö korraldus muutub 14. detsembrist. Kuni koolivaheajani jätkub individuaalõpe kontaktsena, kui see sobib lapsevanemale ja õpilasele. Rühmaõpe läheb üle distantsile, v.a juhul kui tunnid toimuvad välitingimustes. Iga õpetaja/treener teavitab täpsemalt, kuidas on planeeritud õppetöö enne vaheaega. Koolivaheaeg algab 23. detsembril ja kestab 10. jaanuarini. Olulised teated jõuavad lapsevanemani eelkõige läbi Rae Huvialakooli Stuudiumi. […]

07.12.2020

“Eesti kõlalt” II ja III preemia

26.– 29. novembril toimus vabariiklik noorte pianistide konkurss “Eesti kõla IX”, kus Rae Huvialakooli kaks noort pianisti, Mayla Vernik ja Nelis Vernik saavutasid oma vanuseklassis vastavalt II ja III koha. Ühest perest pärit Mayla (4. kl) ja Nelis (5. kl) õpivad klaverimängu Järveküla filiaalis õpetaja Leonald Kaidja käe all ja on juba kogenud konkurssidel käijad […]

04.12.2020

Trimester sai läbi

4. detsembril saab läbi tänavuse õppeaasta esimene trimester. Hinded pannakse välja ja tasapisi läheneb jõuluaeg. Huvialakooli tavapärased talvekontserdid, nagu ka esinemine klassikontsertidel oma lähedastele, jäid ära. Muusikaosakonna noored muusikud väikese esinemiskogemuse siiski said: õpitud lugusid esitati kaasõpilastele või kaamerale, kirikus aidati advendiküünalt süüdata. VIDEO: Järveküla kitarriansambel arvestusel

VANEMAD TEATED

26.06.2020

Suvi!!!

05.06.2020

Lõpetas 21. lend

20.04.2020

Vaheaeg!