Korduma kippuvad küsimused

ÕPPETASUDE MAKSMINE

Õppetasude eest saadab arve Rae vallavalitsus taotluses esitatud lapsevanema e-maili aadressil iga järgneva kuu alguses. Puudumine õppetasu maksmisest ei vabasta.

ÕPPIMA ASUMINE

Kooli astumiseks tuleb lapsevanemal (hooldajal) esitada taotlus ARNO keskkonnas, võttes sellega endale vastutuse õppetööst osavõtu, õppetasu õigeaegse maksmise ja õppimiseks vajalike tingimuste loomise eest.

ARNO keskkonda pääseb läbi kodulehe – Liitu meiega! Keset õppeaastat liitumise soovi korral kontakteeruda õppejuhtidega (kas on võimalik liituda jms). Muusikaosakonda instrumendiõppesse astumine katsete alusel (toimuvad üldjuhul juuni alguses).

ÕPINGUTE KATKESTAMINE

Koolist lahkumiseks on  lapsevanemal (hooldaja) vaja lõpetada taotlus ARNO keskkonnas.

KUST SAAN TAGASISIDET LAPSE OSALEMISE KOHTA ÕPPETÖÖS?

Rae Huvialakool kasutab elektroonilist päevikut Stuudium- https://raehuvikool.ope.ee. Igal lapsevanemal on kohustus ennast Stuudiumis kasutajaks teha ning jälgida oma lapse õppeprotsessi!

KUIDAS SAAB ÕPPETASU MAKSMISEL SOODUSTUST?

Õppetasu maksmisest kas osalise või täieliku vabastamise otsustab põhjendatud avalduse alusel Rae Vallavalitsus.

MIKS MUUTUVAD RÜHMATUNDIDE TOIMUMISE AJAD ÕPPEAASTA KESKEL?

Rae Huvialakooli ruumides toimuvad hommikupoolikuti üldhariduskoolide tunnid ning seetõttu võib huvikooli tunniplaanides tulla ette muudatusi ka õppeaasta jooksul.