KUNSTIOSAKOND

TUNNIPLAAN

Rae Huvialakoolis algab õppetöö sarnaselt üldhariduskoolidele septembri algul.

Õppetöö käib kodulehel olevate tunniplaanide alusel. NB! Tunniplaan võib septembri esimese kahe nädala jooksul muutuda.

 


  • EELÕPE


  • PÕHIÕPE


  • ÜLDÕPE

 

Rae Huvialakooli kunstiosakond tegutseb Jüri filiaalis kooli loomisest alates, 1998. aastast. Järveküla filiaal avati koos Järveküla kooliga aastal 2016. Mõlemas filiaalis saab õppida kunsti eelõppes ja keraamikat nii algajatele kui edasijõudnutele. 2021. aastal avati Jüris meisterdamise klass. Kunstieriala põhiõpe toimub Jüris ja kestab üldjuhul neli aastat. 2022. aasta sügisel plaanime kunsti põhiõppe avada Järvekülas.

 

2021/22 õppeaastal töötab kunstiosakonnas 3 õpetajat, kes annavad kunstiharidust ühtekokku enam kui 100 õpilasele.

 

Õppetööga saab vabade kohtade olemasolul üldjuhul liituda aastaringselt. Selleks tuleb teha taotlus haridusinfosüsteemis ARNO

Õppetöö korraldus

Kunsti eriala õppetöö koosneb kahest astmest: eel- ja põhiõpe.

Eelklassis toimub käelise tegevuse üldine arendamine, tutvutakse esmaste töövõtetega. Eelklassis võib õppida mitu aastat, programmid on erinevad. Eelklassi võtame 6-8-aastaseid lapsi.

Põhiõppes õpitakse 4 aastat, õpitakse teooriat ning tegeletakse praktiliste töödega. Põhiõppe 1. klassi võtame 9-12-aastasi õpilasi. Õppetöö põhiõppes on hindeline, õpilase oskusi, teadmisi ja hoolsust hinnatakse 5-pallisüsteemis. Põhiõppe 4. õppeaastal tehakse lõputöö ja vastavalt sellele antakse lõpudiplom. Igal õppeaastal korraldatakse vähemalt kaks õpilastööde näitust.

 

Õppetöö Rae Huvialakoolis on tasuline (õppetasud), arve esitab Rae Huvialakooli pidaja Rae vald. Kunstiosakonna õppematerjalid on üldjuhul kooli poolt, õppekäikude ja näituste külastamise eest võib kohalduda lisatasu. 

 

Kooli/õpetaja ja lapse/lapsevanema vaheliseks peamiseks suhtluskanaliks on Rae Huvialakooli Stuudium. Lapsevanemal on võimalus Stuudiumis huvialakonto liita üldhariduskooli kontoga, et info sujuvalt kohale jõuaks. 

 

Kui õpilane on haigestunud või mingil muul põhjusel ei saa tundidest osa võtta, siis tuleb sellest teatada õpetajale. Huvialakoolist lahkumiseks tuleb samuti teha taotlus haridusinfosüsteemis ARNO, vähemalt kuu aega enne koolist lahkumist.

 

Liitu meiega ARNOs!