KUNSTIOSAKOND

TUNNIPLAAN

Rae Huvialakoolis algab õppetöö sarnaselt üldhariduskoolidele septembri algul.

Õppetöö käib kodulehel olevate tunniplaanide alusel. NB! Tunniplaan võib septembri esimese kahe nädala jooksul muutuda.

 


  • EELÕPE


  • PÕHIÕPE


  • ÜLDÕPE

Õppetöö korraldus:

- õppetöö kunstiosakonna põhiõppes (al 1.kl) on hindeline, õpilase oskusi, teadmisi ja hoolsust hinnatakse 5-pallisüsteemis;
- õppetunni kestus on 45 minutit;
- õppetöö jaguneb kolmeks trimestriks. Hinne pannakse välja iga trimestri lõpus, kuid õppeaines, kus on 1 nädalatund, võib panna hinde välja poolaasta lõpus. Tunnistus antakse õppeaasta lõpus;
- õpilane on seotud õppetööga 175 koolipäeva.

Õppetöö koosneb 2 astmest: eel- ja põhiõpe.

Eelklassis toimub käelise tegevuse üldine arendamine, tutvutakse esmaste töövõtetega. Eelklassis võib õppida mitu aastat, programmid on erinevad. Eelklassi võtame 6-8-aastaseid lapsi.

Põhiõppes õpitakse 4 aastat, õpitakse teooriat ning tegeletakse praktiliste töödega. Põhiõppe 1. klassi võtame 9-12-aastasi õpilasi. Põhiõppe 4. õppeaastal tehakse lõputöö ja vastavalt sellele antakse lõpudiplom. Igal õppeaastal korraldatakse vähemalt 2 õpilastööde näitust.

Kunstiosakonna põhiõppe õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides.
Kunstiosakonna õppematerjalid on üldjuhul kooli poolt.
Kui õpilane on haigestunud või mingil muul põhjusel ei saa tundidest osa võtta, siis tuleb sellest teatada õpetajale.

Liitu meiega ARNOs!