KUNSTIOSAKOND

NB! Õpperühmadesse registreerimine 2024/25. õppeaastaks algab 20. augustil 2024.

Rae Huvialakooli pakub kvaliteetset kunstiharidust kodu lähedal. Kunstiosakond tegutseb kolmes asukohas: Jüris, Järvekülas ja Lagedil. Kunstiõpe on kasulik ja vajalik mitte vaid kunstnikuks saamisel. Kunsti- ja disainialased teadmised ja oskused on hinnatud paljudel erialadel, kuna tegemist on protsessiõppega, kus võrdselt olulised nii töö planeerimine, teostamine kui esitlemine. Loovat lahenduste leidmist ja „kastist välja“ mõtteviisi harjutatakse igas tunnis.


Kunstiosakonnas saavad õppida kooliealised lapsed, ent pakume kursuseid ka täiskasvanutele. Kunstiosakonnas saab õppida kunsti ja keraamikat.


Kooli astumiseks tuleb lapsevanemal (hooldajal) esitada taotlus ARNO keskkonnas, kus sõlmitakse leping. Õppetasu arved esitab Rae Vallavalitsus.
NB! Lepingu sõlmimine toimub kahes etapis. Kui esitatud taotlus on õppekohtade olemasolul kinnitatud, tuleb esitajale teade lepingu allkirjastamiseks. 


Kommunikatsioon õppetöö osas toimub peamiselt Rae Huvialakooli Stuudiumi kaudu. Infokanalitena on kasutusel ka e-post ja FB-lehekülg: Rae Huvialakool. 


Sisseastumisel võidakse paluda teha proovitöö õppegruppide paremaks moodustamiseks. Õppetöö osaks on lisaks klassitundidele ka näitustel ja laagrites käimine, konkurssidel osalemine, kunstnikega kohtumine, vabas õhus joonistamine ja maalimine, näituste korraldamine ja ülespanek.

Liitu meiega ARNOs!