KUNSTIÕPE


NB! Õpperühmadesse registreerimine 2023/24 õppeaastaks algab 23. augustil 2023.
Kooli astumiseks tuleb lapsevanemal (hooldajal) esitada taotlus ARNO keskkonnas, kus sõlmitakse leping.

Kunsti põhiõpe

Kunstiosakonnas kestab põhiõpe 4 aastat. Vastu võetakse õpilasi alates 5. üldhariduskooli klassist. Nädalakoormus on 6-8 tundi, õpitakse süvendatult joonistamise ja maalimise põhitõdesid ning kompositsiooni, kunstiajalugu ja vormiõpetust. Lisanduvad valikained. Ained on õppes sageli läbi põimunud. Peamine eesmärk on noore inimese loovuse ja kunstilise eneseväljendusoskuse arendamine, tema tervikliku maailmapildi toetamine.


Põhiõppe rühmad on avatud Jüris ja Järvekülas.

Kunsti üldõpe

Kunsti üldõppesse võetakse õpilasi üldhariduskooli 5. klassist. Õppemaht on 2 tundi nädalas, õpitakse joonistamist, maalimist, kompositsiooni algtõdesid.


Avatud stuudios saab õppida Jüris ja Järvekülas

Kunsti ettevalmistuskursus

Ettevalmistuskursus ehk eelõpe on mõeldud üldhariduskooli 3. ja 4. klassi õpilastele. Eelõpe annab hea baasi jätkamaks õpinguid põhiõppes või üldõppes. Õppemaht 2 tundi nädalas.


Eelõppe rühmad on avatud Jüris, Järvekülas ja Lagedil.

Kunstiring

Kunstiringi ootame osalema kunstihuvilisi lapsi üldhariduskooli 1. ja 2. klassist. Õppemaht 1 tund nädalas, õpitakse algtõdesid ja põhivõtteid ning arendatakse käelisi oskusi.


Kunstiringis saab käia Jüris, Järvekülas ja Lagedil.

Loov meisterdamine

Meisterdamist saavad õppida üldhariduskooli 1.-3. klassi õpilased. Õppemaht on 2 tundi nädalas (1 kord). Loov meisterdamine arendab leidlikkust, käelisi oskusi ja tutvustab erinevaid töövõtteid ja vahendeid. Õpitakse erinevate töövahendite käsitsemist ja erinevaid loomistehnikaid. Olulisel kohal meisterdamisklassis on materjalide taaskasutus.


Meisterdamist saab õppida Jüris ja Järvekülas.

Liitu meiega ARNOs!