Laulustuudio

Laulustuudio eesmärgiks on arendada ja laiendada läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari õpilase muusikalist maitset ja silmaringi;
osaleda edukalt konkurssidel ja võistlustel, esineda oma koolis ja muudel erinevatel üritustel.

Õppekava läbinud õpilane:

  • oskab kasutada oma häält tervislikult ja säästlikult;
  • suudab tunnetada ja juhtida laulmise ajal oma keha kui instrumenti;
  • oskab vastavalt võimetele ja tasemele rakendada erinevaid vokaaltehnilisi võtteid muusikapala ettekandmisel;
  • suudab välja tuua laulu emotsionaalse sisu ja teksti mõtte vastava karakteri loomisega;
  • suudab analüüsida oma hääleaparaadi tööd ja võimalusi arenguks;
  • suudab interpreteerida muusikateoseid kasutades improvisatsiooni ja arendatud rütmi- ning harmooniataju;
  • on võimeline üles astuma nii solisti kui ansamblilauljana;
  • esineb erinevatel kontsertidel ja konkurssidel.