Pilliõpe

Vastuvõtukatsed muusikaosakonna instrumendiõppesse toimuvad üldjuhul mai lõpus. Täpsem info vabade kohtade jm kohta tuleb eelnevalt kodulehele!