Aeg valmistuda sisseastumiseks pilliõppesse

18.03.2021

Huvialakooli sisseastumiskatsed pilliõppesse toimuvad reeglina kevadel. Vastuvõtukatsed 2021/22. õppeaastaks plaanime läbi viia maikuus. Alljärgnevalt ülevaade, millised on õppimisvõimalused, mida läbi mõelda ja ette valmistada katseteks. Pilliõppimise eeldused lisaks musikaalsusele Pilliharjutamise võimalus ja  aeg, lisaks on väga oluline pidev pere toetus ja osavõtlikkus. Pill kodus: klaver (soovituslik mehaaniline, mitte digitaalne), teisi pille saab vajaduse ja võimaluse […]

Huvialakooli sisseastumiskatsed pilliõppesse toimuvad reeglina kevadel. Vastuvõtukatsed 2021/22. õppeaastaks plaanime läbi viia maikuus. Alljärgnevalt ülevaade, millised on õppimisvõimalused, mida läbi mõelda ja ette valmistada katseteks.


Pilliõppimise eeldused lisaks musikaalsusele

 • Pilliharjutamise võimalus ja  aeg, lisaks on väga oluline pidev pere toetus ja osavõtlikkus.
 • Pill kodus: klaver (soovituslik mehaaniline, mitte digitaalne), teisi pille saab vajaduse ja võimaluse korral koolist laenutada. Õpingute edenedes on kindlasti soovituslik enda pilli olemasolu.
 • Eelistatud on nooremad alustajad, üldhariduskooli 1.-2. kl õpilased (v.a puhkpillid) ning Rae valla lapsed.


Transpordivõimalus: tunnid toimuvad üldjuhul ajavahemikul 12:15-20:45. Kahjuks ei ole alati võimalik sättida tunde nii, et saaks kasutada liikumiseks koolibusse.


Katsete sisu

 1. Laulda vabalt valitud laulust üks salm peast.
 2. Koputada järgi lühikesi rütmiharjutusi.
 3. Laulda järgi üksikuid helisid (õpetaja mängib klaveril helikõrguse ette).
 4. Laulda järgi lühikesi meloodiakatkendeid.
 5. Eristada klaveril korraga mängitud 1, 2 või 3 heli kuulmise järgi (kuulata, mitu heli korraga kõlab).
 6. NB! Ruumis on laps ilma vanemata.


Õppeaeg

 • Noorem aste- 1.-4. kl
 • Vanem aste- 5.-7. kl
 • Lisa-aastate võimalus
 • 4. kl lõpus üleminekueksam erialas ja tasemetöö solfedžos
 • 7. kl lõpus eksam nii erialas kui solfedžos
 • Kõikidel aastatel hindelised esinemised jm


Õppekavad

 • Põhiõpe: 2 korda nädalas erialatund, 1 kord nädalas solfedžo, võivad lisanduda vastavalt pillile ansamblitunnid, orkester jne

Algajad võtame üldjuhul põhiõppesse!

Õppetasu on 45 eurot kuus.

 • Üldõpe: 1 kord nädalas erialatund; lühendatud ainekava, edasiõppimisvõimalus muusikaerialadel vähetõenäoline.

Õppetasu on 40 eurot kuus.

Erialade valik filiaaliti mai 2021 seisuga

Jüri: klaver, viiul, kannel, kitarr, klarnet, flööt, plokkflööt, saksofon, vaskpillid, löökpillid, tšello, laulustuudio

Vaida: klaver, plokkflööt

Järveküla: klaver, kitarr, flööt, plokkflööt, akordion, viiul, löökpillid, laulustuudio

Lagedi: klaver, löökpillid, kitarr


Sisseastumiskatsele registreerimiseks tuleb teha avaldus Rae valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO: https://piksel.ee/arno/rae/

Registreerimine ARNO-s avatakse 01.05.2021.


Registreerimisel on vaja taotlejal valida Rae Huvialakooli muusikaosakonna rühmade hulgast rühm nimega „Sisseastumiskatsed“ ning kirjutada lahtrisse „Oluline informatsioon“, mis pilli soovib laps õppida ja millises filiaalis.


Sisseastumiskatsed toimuvad maikuu viimasel nädalal.

Täpsem info katsete kuupäevade kohta on leitav huvialakooli kodulehelt alates 01.05.2021.


Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /data03/virt17028/domeenid/www.rae.ee/huvikool/wp-content/themes/devdmbootstrap3/single.php on line 31