Distants- ja õuesõpe kuni 17.01

Kuni 17. jaanuarini toimub õppimine Rae Huvialakoolis distantsõppena või kuni 10-liikmeliste rühmadega õuesõppena. Iga õpetaja ja treener edastab täpsema info õppetöö kohta huvialakooli Stuudiumi kaudu.

Kuni 17. jaanuarini toimub õppimine Rae Huvialakoolis distantsõppena või kuni 10-liikmeliste rühmadega õuesõppena. Iga õpetaja ja treener edastab täpsema info õppetöö kohta huvialakooli Stuudiumi kaudu.