JALGPALL

Jalgpall õpetab juba maast madalast: taktikaliselt mõtlema, analüüsima nii ennast kui olukordi kõrvaltvaatajana. Samuti loob paremad eeldused nii füüsilisele kui vaimsele tervisele, õpetab nägema meeskonda kui tervikut ja samuti, kuidas olla hea meeskonna liige ka tulevastes ettevõtmistes. Jalgpall kasvatab lapses empaatiavõimet ja õpetab mõistma ka erinevate situatsioonide põhjuseid ja tagajärgi.

Registreeri trenni!