TEATED

03.10.2022

Sündmustest tulvil õppeaasta

Huvialakoolis õppimine ei tähenda vaid tunnis käimist. Sama oluline on osalemine konkurssidel, näitustel, võistlustel ja kontsertidel. Esinemiskogemusi pakub õppekava juba päris pisikestele. Traditsiooniks on muutunud 1. trimestri lõpul aset leidev uute õpilaste kontsert, nn alustajate kontsert. Kui esimesed klahvid, klapid ja keeled selgeks saadud, astuvad uljad uued alustajad lavale oma oskusi näitama. Õppeaasta edenes tuli […]

30.08.2022

Avaaktus toimub 5. septembril

Rae Huvialakooli avaaktus toimub Jüri Gümnaasiumi aulas 5. septembril kell 18:30. Muusikaosakonna õpilased saavad pärast aktust kohtuda ja uued õpilased tutvuda oma erialaõpetajaga.

22.08.2022

Huvialakool ootab uusi õpilasi

NB! Taotlusi kunsti ja spordiosakonna õpperühmadesse saab teha haridusinfosüsteemis ARNO 23. augustist alates. Rae Huvialakool on pea 24 aastat seisnud selle eest, et valla lapsed saaksid kvaliteetset huviharidust ning arendada oma andeid rõõmsas ja loovas õhustikus.  Sisseastumiskatsed muusikaosakonda toimusid juunis ning septembris asub kooli viies filiaalis pillimängu õppima ligi 40 uut õpilast. Muusikaosakonna rühmaõppesse ning […]

30.06.2022

Tule kunstilaagrisse!

Rae Huvialakooli kunstilaager toimub Vaskjalas, Rae koolimajas 15. augustil. Kõik meie kunstiõpetajad on kohal, teevad põnevaid töötubasid. Päeva lõpetame näituse avamisega. Oodatud on 2.-8. klassi õpilased. Registreerimine lingil: https://forms.gle/p2wUkc9c8dCJjjg27

14.06.2022

Õppetasude suurus muutub 1. septembrist 2022

Rae Vallavalitsuse korraldusega 31. mai 2022 nr 829 kehtestati Rae Huvialakooli õppetasude uus hinnakiri, mis hakkab kehtima alates 1. septembrist 2022. Tutvu uute hindadega siin.

09.06.2022

Kontsert-kohtumine Katri Rebasega

Lastekaitsepäeval, 1. juunil toimus Jüri filiaalis helilooja ja klaverõpetaja Katri Rebasega kontsert-kohtumine. Esines 18 nooremate klasside õpilast, esindatud olid klaveri, akordioni, ja laulueriala. Kuulamas olid meie kooli erinevate filiaalide õpilased ja õpetajad.

31.05.2022

Tänavu lõpetas huvikooli 33 noort

30. mail toimus Rae Huvialakooli lõpuaktus, kus tunnistuse said 33 muusika- ja kunstiosakonna õpilast. Head soovid 23. lennu lõpetajatele ja tänusõnad neid toetanud pereliikmetele ning õpetajatele lausus koolidirektor Siiri Laid. Noori oli tervitama tulnud ka abivallavanem Bärbel Salumäe. Aktuse kontsertosa sisustasid muusikakooli lõpetajad, osalejad said tutvuda kunstiosakonna lõputööde väljapanekuga. Olgu loomisrõõm ja kultuuri nautimine ikka […]

VANEMAD TEATED